Opet oppii 3

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa järjestetään aikuispedagogista osaamista lisääviä koulutuksia ja muuta toimintaa, jolla tavoitellaan erityisesti tuntiopettajia. Samalla herätetään keskustelua vapaan sivistystyön tehtävistä nyt ja tulevaisuudessa.

Kohderyhmä

Pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen opetushenkilöstö

Hankkeen kesto

16.3.2015-31.12.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Heli Mäkeläinen

Rahoittaja

Aluehallintovirasto, Osaava-ohjelma

Lisätietoja antaa
Heli Mäkeläinen
Koulutusvastaava
0438245777
Heli.Makelainen@omnia.fi