OMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä yksilöllisiä ja tehokkaita opintopolkuja oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Tavoitteena on luoda maahanmuuttajille aikuisten perusopetukseen valtakunnallisesti tehokas ja nousujohteinen polku luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta päättötodistukseen.

Kohderyhmä

  1. Aikuisten perusopetusta järjestävät koulutuksen järjestäjät ja niissä työskentelevät opettajat ja ohjaajat sekä kotouttamistehtävissä toimivat ja kotouttamissuunnitelmia laativat kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston viranomaiset, joiden osaamista hankkeen toimenpiteillä kehitetään.
  2. Oppivelvollisuusiän ylittäneet aikuiset maahanmuuttajat, pääasiallisesti 17-29 vuotiaat, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai sitä vastaavaa koulutusta kotimaasta, ja jotka ohjataan/ohjautuvat suorittamaan aikuisten perusopetusta.

Hankkeen kesto

1.10.2016−31.7.2019. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Anne Rasskasov

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Tampereen kaupunki
Partnerit: Omnia Koulutus, Touko Voutilaisen koulusäätiö (Eiran Aikuislukio), Oulun kaupunki, Turun kaupunki ja Tampereen yliopisto

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)