Ohjaan.fi-hanke

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään sähköisiä työkaluja ja pedagogisia toimintamalleja työpaikkaohjaamisen tueksi.  Hankkeessa tuotetaan avoimia ja sähköisiä työpaikkaohjaajien perehdytys- ja koulutusmateriaaleja, monipuolista mediasisältöä, etäohjausta ja sähköistä viestintää ja yhteydenpitoa kouluttajien välillä. Näiden tuotteiden avulla saadaan yhä useampi kouluttaja palvelujen piiriin ja yhteistyötä tiivistettyä. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa oppisopimukseen ja työssä oppimisen järjestämiseen. Sähköiset materiaalit liitetään ohjaan.fi-sivustolle.

Kohderyhmä

Työpaikat, työpaikkaohjaajat ja työyhteisöt

Hankkeen kesto

14.12.2015-31.12.2017
Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Päivi Kalliokoski 

Yhteistyökumppanit

Koordinointi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Partnerit:

  • Helsingin kaupunki, Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikkö
  • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimuskeskus
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus
  • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimustoimisto
  • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Mediakeskus Lime
  • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimuskeskus
  • Tampereen seudun ammattiopisto, oppisopimuskeskus

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen verkkosivut

www.ohjaan.fi