OHJAAMO Espoo

Hankkeen kuvaus

Ohjaamo Espoo toimii näyteikkunana alueen palveluihin alle 30-vuotiaille espoolaisnuorille. Nuori saa tietoa, yksilöllistä ohjausta ja tukea yhdestä paikasta koulutus- ja opintopolun suunnitteluun, arjenhallintaan ja työllistymiseen. Hankkeessa tehdään vahvaa sidosryhmäyhteistyötä ja yhteistyössä mallinnetaan pysyvä ja näkyvä verkoston toimintatapa. Ohjaamo Espoo hanke on osa valtakunnallista Ohjaamoverkostoa.

Kohderyhmä

Opiskelu- tai työpaikkaa etsivät nuoret

Hankkeen kesto

1.3.2015-28.2.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Pekka Räsänen 

Yhteistyökumppanit 

Espoon kaupungin toimijat, TE-toimisto, Kela, HDL/Vamos, elinkeinoelämä, kolmas sektori kuten SVEPS

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto/ Keski-Suomen ELY

Hankkeen verkkosivut

www.ohjaamoespoo.fi

Lisätietoja antaa
Pekka Räsänen
Projektipäällikkö
0438200154
Pekka.Rasanen@omnia.fi