Noheva

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana hankepartnerit tuottavat yhteiskehittämisellä toimintatapoja ja materiaalia, joilla tuetaan ammatilliseen koulutukseen hakeutujia, opiskelua sekä työllistymistä, erityisesti niiden kohdalla, joilla on luku- ja numerotaidoissa puutteita.

Kohderyhmä

Ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat ja opiskelijaksi pyrkivät, joilla on puutteita luku- ja numerotaidoissa, ohjaus-, opetus- ja tukihenkilöstö sekä työssäoppimisenpaikkojen henkilöstö.

Hankkeen kesto

1.10.2016–31.12.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit

Koordinointi Kiipulasäätiö. Osatoteuttajat: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Hyria koulutus Oy, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen verkkosivut

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi