MYAT

Myynnin ammattitutkinto ja Yrittäjän ammattitutkinto selkosuomeksi

Hankkeen kuvaus

Hanke luo myynnin ammattitutkintoon selkokielisen, sähköinen tutkintosuunnitelmapohjan, joka helpottaa maahanmuuttajien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tutkinnon suorittamista. Hankkeessa luodaan lisäksi arvioinnin tueksi sähköinen arvioinnin perehdytysmateriaali myynnin ammattitutkinnon työpaikkojen arvioijille selkeyttämään arviointia. Tämä sähköinen materiaali ottaa huomioon työpaikkojen erilaiset aikataulut ja mahdollistaa arvioijien oma-aikaisen perehtymisen arviointiin. Materiaalin käyttö säästää resursseja perehdytyskäyntien vähenemisen myötä.

Kohderyhmä

Yrittäjän AT-opiskelijat, NAO-opiskelijat

Hankkeen kesto

1.8.2016 – 31.12.2017. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Ville Krannila

Yhteistyökumppanit 

Kiipulan ammattiopisto (Koordinaattori), Hyria, Luksia, Espoon yrittäjät, muut työelämäkumppanit

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivut

https://myatselkosuomeksi.wordpress.com/