MONITA

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana testataan oppisopimusopiskelijan mahdollisuutta suorittaa tutkinto tai tutkinnon osia siirtymällä työnantajayrityksestä toiseen tai suorittaa tutkinnon osia samaan aikaan useassa eri työnantajayrityksessä. Lopputuotoksena on kuvaus monityönanatajamallista, joka sisältää selkeästi eri osapuolten vastuut, velvollisuudet ja dokumentoinnin.

Kohderyhmä

Työelämä, yritykset, opiskelijat

Hankkeen kesto

4.5.2015-31.12.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Inga Koskitalo

Yhteistyökumppanit 

Hanke toteutetaan yhteistyössä henkilöstöpalvelu- ja mm. ravintola-alan yritysten, Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan sekä Uudenmaan TE-toimiston Espoon toimipaikan kanssa

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö: OKM