Mocoma

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana rakennettujen avoimien cMOOC tyyppisten kurssien avulla opetushenkilöstön digiosaaminen vahvistuu ja pystytään tehokkaasti vastaamaan reformin digitaalisten tavoitteiden toteutumista.

Opettaja/kouluttaja suunnittelee ja toteuttaa omia digitaalisia oppimisympäristöjä hanketoimijoiden ohjauksen ja mentoroinnin tuella.  

Kohderyhmä

Lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö

Hankkeen kesto

11.4.2017-31.12.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit 

Koordinaattori: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy.
Osatoteuttajat: Vantaan ammattiopisto Varia, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivu

https://mocomamooc.fi