LOOK – luodaan onnistunut opiskelijakokemus

Hankkeen kuvaus

LOOK-hanke edistää ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä Omniassa keskitytään opiskelijoiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen, kehittämällä opiskelijalähtöistä toimintakulttuuria. Tämä kehittää opiskelijoiden yhteistyötaitoja, joista on hyötyä myös työ- ja henkilökohtaisessa elämässä? Lisäksi kehitetään uusia toimintamalleja, joilla varmistetaan opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan opiskeluprosessiin ja omaan elämäänsä. Näin edistetään opiskelijoiden vaikuttamis- ja kehittymismahdollisuuksia.

Kohderyhmä

Omnia Koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö

Hankkeen kesto

4.11.2016–31.12.2017.
Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Päivi Saari

Yhteistyökumppanit

Koordinoijana: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Osatoteuttajina: Hyria koulutus Oy, Validia Ammattiopisto, Työtehoseura ry, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto ja Omnia. Muina yhteistyökumppaneina: Ohjaamot hanketoimijoiden alueella, TE-palvelut, Yes-Keski-Uusima(yrittäjä-ja lukioyhteistyö), alueen työnantajat, alueen perusopetus (nivelvaiheyhteistyö), alueen sosiaali - ja terveystoimi (opiskeluhuoltohenkilöstö) ja alueen nuorisotoimi (etsivät nuorisotyöntekijät).

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Päivi Saari
Koordinaattori
0505925030
Paivi.Saari@omnia.fi