LARK 7

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on, että v. 2019 toteutettavassa koulutuksen järjestäjien valtakunnallisessa itsearvioinnissa olisi koulutuksen järjestäjien toiminnan laatu on kehittynyt positiiviseen suuntaan verrattuna vuonna 2015 toteutettuun itsearviointiin. Toiminnan laadun jatkuva kehittäminen tuottaa aiempaa tyytyväisempiä opiskelijoita ja asiakkaita sekä varmistaa toiminnan vakaan jatkuvuuden.

Kohderyhmä

Johto, esimiehet, laaturyhmät/tiimit, henkilöstö ja sidosryhmät

Hankkeen kesto

13.12.2017 -31.12.2018

Projektipäällikkö

Kirsti Nopanen

Yhteistyökumppanit 

Hallinnointi: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Partnerit: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Vantaan ammattiopisto Varia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Perho Liiketalousopisto Oy, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Svenska Framtidsskolan, Invalidiliitto/Validia Ammattiopisto, Helsingin  Business Collage Oy, Hyria koulutus Oy, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Oy Porvoo International College Ab ja Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Työtehoseura ry.

Verkoston toimintaan osallistuvat ilman hankerahoitusta Laajasalon opisto, AVA-instituutti ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivut

http://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com

Lisätietoja antaa
Kirsti Nopanen
Laatupäällikkö
0505250947
Kirsti.Nopanen@omnia.fi