Kohti tutkintoa - opiskelu- ja työelämävalmiuksia maahanmuuttajille

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa parannetaan aikuisten maahanmuuttajien koulutukseen pääsyä. Verkostoyhteistyönä kehitetään opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opintokokonaisuutta ja pilotoidaan eri toteutusmalleja ko. opintokokonaisuuden toteutuksesta. Hankkeessa myös kartoitetaan työelämän tarvitsemia tukitoimia kielitaidon edistämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. 

Kohderyhmä

Aikuiset maahanmuuttajat, joilla on puutteelliset oppimistaidot tai joka tarvitsee muuta opiskeluvalmiuksiin liittyvää erityistä tukea.

Hankkeen kesto

20.5.2015-31.12.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Katri Mäkelä-Näkki

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi; Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Partnerit: Hyria koulutus Oy, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, 

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Katri Mäkelä-Näkki
Opettaja
0500595647
Katri.Makela-Nakki@omnia.fi