Kiltakoulut reformiin

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään Kiltakoulut-toimintamallia, jossa lisätään opiskelijan osallisuutta sekä työelämä- ja tiimityötaitoja huomioiden reformin tuomat muutokset ja vaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenä merkittävänä kehittämis- ja pilotointikohteena on yhteisten tutkinnon osien aineiden integrointi autoalan ammatilliseen koulutukseen sekä työssä oppimiseen. Lisäksi yhtenäistetään henkilökohtaistamisprosessia sekä alakohtaisia lähtötasokartoituksia vastaamaan yhtäläisesti sekä nuorten että aikuisten oppimista ja tavoitteita.

Kohderyhmä

Autoalan opettajat ja opiskelijat.

Hankkeen kesto

4.11.2016 - 31.12.2017.
Hanke on päättynyt.

Projektivastaava Omniassa

Kati Valtonen, InnoOmnia
Suomenojan yhteyshenkilö: Heikki Nurmela

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Partnerit: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivut

http://www.kiltakoulut.fi/

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi