Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään kiertotalouden oppimiskokonaisuus, joka muodostuu kahdesta osasta; pelillisestä kiertotalouspajasta ja oppimista syventävästä jatkumosta. Työpaja on integroitavissa ammatillisen koulutuksen tutkinto-ohjelmiin ja yrittäjyyskasvatukseen eri aloilla. Opettajille tarjotaan koulutusta aiheeseen liittyen.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat

Hankkeen kesto

1.11.2017 – 30.4.2019

Projektipäällikkö

Marja Riitta Lygdman

Yhteistyökumppanit

Koordinoija: Suomen ympäristöopisto Sykli. Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky ja Nuori Yrittäjyys ry (NY)

Rahoittaja

Sitra

Hankkeen verkkosivut

www.circula.fi 

Lisätietoja antaa
Marja-Riitta Lygdman
Asiantuntija
0468515150
Marja-Riitta.Lygdman@omnia.fi