Innovatiiviset oppimisympäristöt 2020

Hankkeen kuvaus

Innovatiiviset oppimisympäristöt 2020-hankkeen tavoitteena on suunnitella uudenlainen, innovatiivinen ja nykytekniikkaa hyödyntävä oppimistila kansalaisopistojen tarpeisiin. Kansalaisopistotoiminta on moninaista ja asiakaskunta muodostuu erilaisista oppijoista. Oppimistilassa pyritään huomioimaan monipuolisesti erilaisten oppijoiden tarpeet sekä mahdollistamaan opetusmenetelmien kehittämisen kansalaisopistotoiminnassa.  

Kohderyhmä

Kansalaisopistojen asiakkaat

Hankkeen kesto

23.4.2016–31.12.2017. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Emilia Sarja

Yhteistyökumppanit 

InnoOmnian henkilökunta, Aalto yliopisto, Kansalais- ja työväenopistojen liitto

Rahoittaja

Opetushallitus, vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus

Lisätietoja antaa
Emilia Sarja
Palveluvastaava
0468771905
Emilia.Sarja@omnia.fi