Hyvän olon Omnia

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on innostaa liikunnallisuuteen ja terveisiin elämäntapoihin erityisesti niitä henkilöitä, jotka eivät harrasta säännöllisesti liikuntaa. Perusideana on tarjota sellaisia liikuntamuotoja, joihin on helppo osallistua ja joiden harrastaminen hankkeen jälkeenkin on vaivatonta. Uusien liikunta- ja kuntoilulajien kokeilu ja innostuminen uusista harrastuksista ovat hankkeen keskeisiä teemoja.

Kohderyhmä

Omnian henkilökunta

Hankkeen kesto

1.8. - 31.12.2018

Projektipäällikkö

Kati Valtonen

Rahoittaja

KKI - Kunnossa kaiken ikää

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi