eTaito

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on laajamittainen eTaito-sähköisen oppimisratkaisun käyttöönotto ja uuden osaamisperusteisen toimintakulttuurin tukeminen. eTaitoon kytkeytyvän pedagogisen toimintamallin avulla pystytään toteuttamaan tuetusti yksilöllisiä opintopolkuja opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti.  Omniassa eTaitoa pilotoidaan liiketalouden perustutkinnossa.

Kohderyhmä

Opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat, työelämä

Hankkeen kesto

14.12.2015-31.12.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Riitta Vihunen

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi: Helsingin kaupunki, opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja  (HEL). Partnerit: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia, Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kouvolan kaupunki / Kouvolan seudun ammattiopisto, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Amisto ja Edupoli

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa
Riitta Vihunen
Koulutuspäällikkö
0468515023
Riitta.Vihunen@omnia.fi