Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopiston toimintaa

Hankkeen kuvaus

Hanke vahvistaa kansalaisopistojen henkilökunnan ekososiaalisen sivistyksen osaamista ja toteuttaa Espoon kaupungin ja Omnian visiota ja strategiaa. Hankkeessa määritellään kansalaisopistojen ekososiaalinen sivistys ja luodaan verkkokoulutus- ja perehdytysmateriaali. Henkilöstön perehdytysmateriaalin tiivistetään hankkeen toimintatavat ja tulokset.

Hankkeella lisätään yhteistä ymmärrystä, mitä on kestävä tulevaisuus kansalaisopistojen koulutussuunnittelussa ja toteutuksessa. Kestävien toimintatapojen jalkauttamiseen osallistuvat kaikki työntekijäryhmät. Heidän osaamisensa todennetaan testillä, tunnustetaan osaamismerkillä, arjen osaamista vahvistetaan keke-kävelyllä sekä pelillistämisen keinoin. Seuranta- ja arviointijärjestelmän avulla varmistetaan tulosten siirtyminen toimintaan.

Kohderyhmä

Hankkeesta hyötyvät kansalaisopistojen henkilökunta, sidosryhmät sekä opiskelijat.

Hankkeen kesto

1.5.2019 – 31.12.2020

Projektipäällikkö

Saana Karlsson ja Jaro Uosukainen

Yhteistyökumppanit

Esbo Arbetarinstitutet

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Hankkeen verkkosivut

Ekosivistys.fi

Yhteyshenkilöt

Saana Karlsson, Koulutusvastaava
+ 358 50 4289361
saana.karlsson@omnia.fi

Jaro Uosukainen, Asiantuntija
+358 50 3740115
jaro.uosukainen@omnia.fi