DigiPeda

Hankkeen kuvaus

Digitalaalisten välineiden ja ohjelmistojen avulla ja yhteistyössä pedagogisten menetelmien kanssa parannetetaan, tuetaan ja kehitetään opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta. Opettajat ja työpaikkaohjaajat  saavat paremmat ja tehokkaammat välineet ohjata opiskelijaa vuorovaikutteiesti koko työssäoppimisen ajan. 

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat  ja tukea tarvitsevat aikuisopiskelijat 

Hankkeen kesto

14.12.2015-31.12.2017
Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Heidi Rajamäki-Partanen

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi: Amiedu. Osatoteuttajat: Turun akk Aikuiskoulutuskeskus, Raseko Raision koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa
Heidi Rajamäki-Partanen
Innovaatiojohtaja
0401267182
Heidi.Rajamaki-Partanen@omnia.fi