Digioppia kaikille

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tarjota oppilaitoshenkilöstölle laaja-alaista ja monipuolista osaamisen päivitystä uusien Ope.fi -taitotasojen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja tuotetaan laadukasta täydennyskoulutusmateriaalia sekä tarjotaan erilaisia osaamispolkuja monimuotoisesti ja huomioiden kaikkien taitotasojen uudistukset. Tuotettava monimediainen materiaali on arjen työtä tukevaa, oikea-aikaisesti käytettävissä ja hyödynnettävissä myös mobiililaitteilla.

Kohderyhmä

Oppilaitosten henkilöstö 

Hankkeen kesto

29.2.2016-2.6.2017

Projektipäällikkö

Mimmi Heiniö

Yhteistyökumppanit 

Koordinaattori: espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, partnerit: Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto

Rahoittaja

Aluehallintovirasto

Lisätietoja antaa
Mimmi Heiniö
Asiantuntija
0401264967
Mimmi.Heinio@omnia.fi