Cocos

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetty osaamisperusteisuuden coaching toimintamalli toimeenpannaan superpedagogien tuella. Mallin avulla tuetaan osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistämistä uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa.
Coachaus-konseptissa tuetaan oppimisen ja opetuksen toimintakultturin muutosta. 

Kohderyhmä

Opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat ja työelämä

Hankkeen kesto

8.6.2015-31.12.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Riitta Vihunen

Yhteistyökumppanit 

Hallinnointi Helsingin kaupunki, Stadin ammattiopisto. Partnerit: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois- Karjalan ammattiopisto ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Riitta Vihunen
Koulutuspäällikkö
0468515023
Riitta.Vihunen@omnia.fi