Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke

Toteutusaika

Tammikuu 2015 – kesäkuu 2016

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tehdä tarvittava taustatyö koulutusviennin liiketoiminnan kasvattamiseksi sekä toisaalta koota yhteen tieto nykyisestä tarjonnasta. Hanke kartoitti olemassa olevan tiedon ja kokemuksen markkinoista sekä selvitti muiden maiden koulutusvientitoimintaa. Hankkeen tuloksena on kuvaus ammatillisen koulutusviennin toimijoista, malleista, mahdollisista kumppanuuksista sekä laatu- ja toteutusprosesseista. Hanke tuotti Ammatilliselle koulutukselle on vientiä! –raportin, jossa kootaan yhteen koulutusviennin mahdollisuuksia ja pullonkauloja. Vuonna 2016 työ jatkuu hankeen tulosten levittämisellä ja laajentamisella.

Rahoittaja

Opetushallitus

Yhteistyökumppanit

Etelä-Savon koulutus Oy, Helmi liiketalousopisto Oy, Helsinki Business College Oy, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kiipulasäätio/Kiipulan ammattiopisto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Hankkeen verkkosivut

www.ammatillinenkoulutusvienti.fi