AITO 2-aidosti osaamisperusteisuuteen

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa yhtenäistetään metropolialueen eri oppilaitosten osaamisperusteista ammatillista koulutusta vertaisoppimisen ja keskustelun kautta. Oppilaitosten kehittäjäopettajat mallintavat osaamisperusteisuuteen liittyviä teemoja, kuten yksilölliset opintopolut, jaettu opettajuus ja opetuksen yhteissuunnittelu. Yhteistyön tuoksena ammatilliset opiskelijat saavat aidosti laadukasta osaamisperusteista opetusta ja ohjausta.

Kohderyhmä

Ammatilliset perusstutkinto-opiskelijat, opettajat, työelämän edustajat ja organisaatioiden työyhteisöt

Hankkeen kesto

17.6. 2015-31.12.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Osatoteuttajat: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Stadin ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto, Validia ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia.

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivut

osaamisperusteisuus.wordpress.com/osahankkeet/

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi