INTIA-yhteistyöverkosto

Hankkeen kuvaus

Intia-yhteistyöverkoston kautta opiskelijat ja asiantuntijat saavat lisää tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista. Yhteistyömahdollisuudet opetukseen ja oppimiseen toteutuvat työssäoppimis- ja työelämäjaksoilla Intiassa.  

Kohderyhmä

Ammatilliset opiskelijat ja henkilöstö

Hankkeen kesto

2015-2016. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Mika Heino

Yhteistyökumppanit 

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Vaasan ammattiopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä,  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, Kouvolan seudun koulutuskuntayhtymä, Yrkesakademin i Österbotten, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammatti-instituutti, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Outokumpu, ja Savon ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Mika Heino
Asiantuntija
0468515082
Mika.Heino@omnia.fi