Growth in the Work Based Learning (WBL) Triangle - GRIT

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin selkiyttäminen ja kaikkien sen osapuolten (opiskelija, työelämä, oppilaitos) sitouttaminen siihen tasapuolisesti palvelumuotoilun keinoin erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Kohderyhmä

Toisen asteen ammattiliset ja korke-asteen opiskelijat, henkilökunta ja työelämä

Hankkeen kesto

1.9.2016-31.8.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Mimmi Heiniö ja Mika Heino

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi: Haaga-Helia amk; Partnerit: Omnia, Ikaslan Gibuskoa, Espanja; Tartu Kutsehariduskeskus, Viro; Hogeschool Gent, Belgia

Rahoittaja

Erasmus+ KA2

Hankkeen verkkosivut

grit-project.eu

Lisätietoja antaa
Mika Heino
Asiantuntija
0468515082
Mika.Heino@omnia.fi