European Pathway

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja kehittää pitkäkestoisia (6-12 kk) työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Näin pyritään edistämään osallistuvien opiskelijoiden osaamista ja parantamaan heidän työllistymistään yleis-eurooppalaisella tasolla. Samalla tämä hanke vastaa 1.1.2018 voimaan tulevan ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin vaatimuksiin yhä enenevästä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta sekä opiskelijoiden nopeammasta työmarkkinoille siirtymisestä. Pitkät jaksot parantavat merkittävästi ammatillista osaamista ja työllistymistä ja näin hyödyntävät myös osallistuvia yrityksiä.

Opettajille tarjoutuu mahdollisuus kehittää laajennetun työssäoppimisen käytäntöjä ja jakaa hyviä käytänteitä.

Tähän pilottihankkeeseen osallistuu 21 suomalaista nuorta alle 30-vuotiasta opiskelijaa. Opiskelijat edustavat pääasiassa hotelli- ja ravintola-, tekniikan, sosiaali- ja terveys- sekä elintarvikealoja. 

Kohderyhmä

Ammatilliset opiskelijat ja -opettajat sekä työelämäkumppanit ulkomailla.

Hankkeen kesto

1.8.2017-31.1.2019. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Mika Heino

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Kainuun ammattiopisto
Partnerit: Ammattiopisto Luovi, Raahen koulutuskuntayhtymä, Vamia, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Omnia, Education and Mobility, Espanja, The Placement Factory, Iso-Britannia

Rahoittaja

Euroopan komissio; ErasmusPro

Lisätietoja antaa
Mika Heino
Asiantuntija
0468515082
Mika.Heino@omnia.fi