ECVET-Expert

Hankkeen kuvaus

ECVET on  ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (European Credit system for Vocational Education and Training). ECVET Expertit
tiedottavat ja kouluttavat ECVETin mahdollisuuksista ja toimeenpanosta, neuvovat, kuinka ECVETin toimeenpanossa voidaan hyödyntää Leonardo-ohjelmaa sekä järjestävät alueillaan koulutusseminaareja ja pienempiä tilaisuuksia.  Opiskelija hyötyy järjestelmästä siten, että hänen osaamisensa hankkimistavasta ja -ajasta riippumatta tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi hänen opintojaan.

Kohderyhmä

Opiskelijat, opettajat ja opinto-ohjaajat Suomessa ja ulkomaiset vieraat

Hankkeen kesto

31.12.2017. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Maarit Saarenkylä

Yhteistyökumppanit 

13 ammatillisen koulutuksen järjestäjää Suomessa. 

Rahoittaja

Cimo

Lisätietoja antaa
Maarit Saarenkylä
Asiantuntija
0468515022
Maarit.Saarenkyla@omnia.fi