Vertaansa vailla

Hankkeen kuvaus

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tukeen sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämiseen.

Hankkeen toiminta perustuu vertaisverkostoitumiseen, jossa hyödynnetään hankeverkoston laajaa ja monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä, erityisesti jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla.
Hankkeen tavoitteena on luoda uusia johtamisen muotoja sekä vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista.

Kohderyhmä

Ammatillisten oppilaitosten johto ja esimiehet, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja pedagogisia tukipalveluja tuottavat henkilöt.

Hankkeen kesto

1.1.2021 – 30.6.2022.

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit

Koordinointi: Omnia
Osatoteuttajat: Hyria koulutus, Gradia, Luksia, WinNova, Keuda, Salpaus, Sedu, Tredu, Vamia, Yrkesakademin, Redu, Kpedu, Stadin ammattiopisto, Varia ja Turun ammatti-Instituutti.

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi