Tillsammans för Finland, Yhdessä Suomen hyväksi

Hankkeen kuvaus

TILLSAMMANS för Finland - YHDESSÄ Suomen hyväksi on kotikansainvälisyyttä edistävä hanke, jossa yhdessä Vamian ja ahvenanmaalaisen Ålands yrkesgymnasiumin kanssa kehitetään vastavuoroisia vaihtojaksoja, jotka voivat olla työssäoppimista tai toisen oppilaitoksen opetukseen osallistumista. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia oppia toista kotimaista kieltä kotimaassa sekä lisätä kulttuurista ymmärrystä toisen kotimaisen kielen käyttäjiä kohtaan.

Kohderyhmä

Ammatilliset opiskelijat Suomessa ja Ahvenanmaalla. 

Hankkeen kesto

1.8.2018 - 30.6.2021

Projektipäällikkö

Elina Lehtikangas

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Omnia

Partnerit: Vamia Vaasasta ja Ålands yrkesinstitut

Rahoittaja

Kulturfonden