Teemasta toimeen – innovaatio-osaamista ja kestävää tulevaisuutta teemaopintokursseilla

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan teemaopintokursseja lähi- ja verkko-opetukseen. Lisäksi kehitetään teemaopintokurssien arviointikäytänteitä mm. opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnin menetelmien muodossa. Opettajien välistä yhteistyötä edistetään ja heidän ammatillista kehitystä osana oppivaa yhteisöä tuetaan. Hankkeessa edistetään oppivan yhteisön rakentumista ja toimintakulttuurin muutosta lisäämällä ainerajat ylittävää yhteissuunnittelua ja kurssitoteutuksia.

Kohderyhmä

Lukio-opettajat

Hankkeen kesto

5.6.2018-30.6.2020

Projektipäällikkö

Taru Kekkonen

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Otavan Opisto

Kumppanit / pilottilukiot: Espoon aikuislukio, Helsingin normaalilyseon lukio, Kuopion lyseon lukio, Lappeenrannan lyseon lukio, Otavan Opiston nettilukio, Sotungin lukio ja etälukio sekä Ylöjärven lukio

Rahoittaja

OPH: Innovatiiviset oppimisympäristöt esi- ja perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa

Lisätietoja antaa
Taru Kekkonen
Pedagoginen päällikkö
0401264916
Taru.Kekkonen@omnia.fi