Strategiarahoitus: Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Hankkeen kuvaus

Hanke selvittää, miten vastataan paremmin työelämän kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin erityisesti digitalisaation näkökulmasta. Tuotamme uusia teknologiaa soveltavia oppimiskokonaisuuksia ja pilotoimme uusia yhteistyön muotoja yritysten kanssa. Keskeisenä kokeiluympäristönä toimii Otaniemen A Grid -taloon perustettava Makerspace-tila.

Kohderyhmä

Toimintamalli hyödyttää mm. teknologia-alojen yrityksiä ja start-upeja erityisesti Espoon talousalueella. Uudet XR-sisällöt tarjoavat avauksen uusimpaan digiteknologiaan paitsi yrityksille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille, myös työelämässä oleville ja työttömille.

Hankkeen kesto

1.6.2018 - 31.12.2020

Projektipäällikkö

Esko Lius

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa
Esko Lius
Erityisasiantuntija
0401326492
Esko.Lius@omnia.fi