Parasta palvelua

Hankkeen kuvaus

Kehittämisohjelma kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanokokonaisuuteen, joka tekee tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa.

Parasta palvelua -kehittämisohjelma tukee työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luo oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistaa palveluprosessia. Kehittämisohjelma tukee koulutuksen järjestäjien omaa reformityötä ja toimintatapojen uudistumista. Verkosto koostuu koko maan kattavasta neljästä alueverkostosta, joiden kautta tuetaan sekä uusia että jo toimivia koulutuksen järjestäjiä työpaikalla järjestettävän koulutuksen uusien toimintamallien käyttöönotossa.
 
Parasta Palvelua rinnalla toimivat Parasta digiohjausta-, Parasta DigiTukea- sekä Parasta osaamista -verkostohankkeet. Parasta DigiOhjausta tiivistää opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä digitaalisin välinein. Parasta Digitukea kehittää koulutuksen järjestäjien sähköisiä järjestelmiä toimiviksi palvelukokonaisuuksiksi. Parasta osaamista kehittää opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä kokoaa työpaikkaohjaajien koulutuksen toimintamalleja. Parasta-kokonaisuuden osat tukevat toisiaan ja tarjoavat koulutuksen järjestäjälle tarpeellisen lisäresurssin reformin mukaisen toiminnan järjestämisessä.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstö, opiskelijat, työelämä.

Hankkeen kesto

1.11.2017-31.12.2019

Projektikoordinaattori

Nora Karttunen

Yhteistyökumppanit 

Koordinoija: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Alueelliset hankkeet, koordinoijat: Helsingin kaupunki, Stadin aikuisopisto, Gradia, Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Kehittämisverkosto: 27 koulutuksen järjestää osatoteuttajina, verkostossa myös noin 70 koulutuksen järjestäjää. Kehittämisverkostoon pääsevät mukaan kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja hankkeesta

www.oppisopimus.fi/parasta-palvelua-kehittamisohjelmalle-okmn-rahoitus/

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi
Nora Karttunen
Asiantuntija
0401267493
Nora.Karttunen@omnia.fi