Parasta osaamista

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja tavoitteiden toteuttamista. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistamiseksi ja uudistamiseksi laaditaan hankeverkostossa mm. esitys modulaarisesta koulutuskokonaisuudesta sekä tuotetaan näissä koulutuksissa tarvittavia tukimateriaaleja.

Hankkeen avulla varmistetaan myös työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen tukemalla mm. työpaikkojen hyödyntämistä uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Työelämän osallistaminen ja tukeminen toteutetaan alueellisesti työpaikkojen valmennuksen avulla sekä laajemmassa mittakaavassa vuosittaisissa työelämäfoorumeissa.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstö, oppilaitosten johto, työssäoppimispaikat ja työelämä.

Hankkeen kesto

1.1.2017 – 31.12.2019

Projektipäällikkö

Katja Österberg

Yhteistyökumppanit

Hankkeen koordinaattori: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen muut toteuttajat: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY, Koulutuskeskus Salpaus, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki), Validia ammattiopisto (Invalidiliitto ry), Yrkesakademin i Österbotten, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivut

blogit.jao.fi/parastaosaamista

Lisätietoja antaa
Katja Österberg
Pedagoginen päällikkö
0401264863
Katja.Osterberg@omnia.fi