Parasta digiohjausta

Hankkeen kuvaus

Parasta digiohjausta on osa valtakunnallista Parasta palvelua-kehittämisohjelmaa, joka kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanokokonaisuuteen.

Parasta digiohjausta-hankkeessa tuetaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön osaamista ja yhteistyötä digitaalisten palvelujen hyödyntämiseksi. Lisäksi kehitetään malleja ja ratkaisuja työpaikkojen tueksi digitaalisten palveluiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.

Parasta Palvelua rinnalla toimivat Parasta DigiOhjausta-, Parasta DigiTukea- sekä Parasta osaamista -verkostohankkeet. Parasta-kokonaisuuden osat tukevat toisiaan ja tarjoavat koulutuksen järjestäjälle tarpeellisen lisäresurssin reformin mukaisen toiminnan järjestämisessä. Kehittämisohjelma kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanokokonaisuuteen, joka tekee tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa. Verkosto koostuu koko maan kattavasta neljästä alueverkostosta, joiden kautta tuetaan sekä uusia että jo toimivia koulutuksen järjestäjiä työpaikalla järjestettävän koulutuksen uusien toimintamallien käyttöönotossa.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstö, työelämä

Hankkeen kesto

1.11.2017-31.12.2019

Projektikoordinaattori

Nora Karttunen

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi
Nora Karttunen
Asiantuntija
0401267493
Nora.Karttunen@omnia.fi