Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kuntien välisen lukiotason yhteistyön kehittäminen, jonka avulla luodaan viitekehys paikallistason tutortoiminnan kehittämiselle. Kuntien välisen yhteistyön tavoitteena on tarjota keskustelu- ja työskentelyfoorumi, jonka teemoina ovat lukiokoulutuksen uudistaminen, uuden lukiolain tavoitteiden toteuttaminen sekä lukion uusien opetussuunnitelmien valmistelu.

Kohderyhmä

Lukioiden tutoropettajat

Hankkeen kesto

18.1.2019-31.7.2020

Projektipäällikkö

Pirjo Keränen, pirjo.keranen@omnia.fi

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Helsingin kaupunki
Verkostokumppanit: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Omnia – Espoon aikuislukio

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Pirjo Keränen
Opettaja
Pirjo.Keranen@omnia.fi