Opettajat kansainvälistä osaamista kehittämässä

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on tukea opettajia jatkuvassa muutoksessa etsimällä hyviä käytänteitä yhdessä ulkomaisten kollegojen kanssa. Tarkoituksena on lisäksi luoda pysyviä suhteita ulkomaisiin vapaan sivistystyön toimijoihin, joiden kanssa voimme suunnitella jatkoyhteistyötä. Työväenopiston opettajat tarvitsevat lisäksi vahvaa kulttuurista osaamista, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, koska oppijat tulevat hyvin erilaisista taustoista ja ovat iältään erittäin heterogeenisia.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Espoon työväenopiston henkilöstö.

Hankkeen kesto

1.6.2019 - 31.5.2020

Projektipäällikkö

Saara Patoluoto / Mika Heino

Rahoittaja

Erasmus+ KA104

Lisätietoja antaa
Saara Patoluoto
Pedagoginen asiantuntija
0401264822
Saara.Patoluoto@omnia.fi
Mika Heino
Asiantuntija
0468515082
Mika.Heino@omnia.fi