Opettaja muutoksen tekijänä

Hankkeen kuvaus

Täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on antaa opetushenkilöstölle käytännönläheisesti työkaluja ja taitoja uudenlaisen opettajan roolin omaksumiseen. Koulutuksen aikana osallistujia kannustetaan tiedostamaan omia totuttuja toimintatapojaan, kyseenalaistamaan niitä sekä löytämään uusia tapoja toimia. Läpileikkaavana teemana on muutos, jossa opettaja voi olla vaikuttajana ja viedä muutosta yhteisesti tavoiteltavaan suuntaan. Koulutus toteutetaan viiden moduulin koulutustarjottimena, josta osallistujat valitsevat haluamansa teemat.

Kohderyhmä

Ammatilliset opettajat, lukio-opettajat ja vapaan sivistystyön opettajat

Hankkeen kesto

27.4.2018 - 31.12.2019

Projektipäällikkö

Lauri Saarinen

Rahoittaja

OPH, Opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Lisätietoja antaa
Lauri Saarinen
Palvelupäällikkö
0401267541
Lauri.Saarinen@omnia.fi