Muuttuva opettajuus ja tulevaisuuden taidot

Hankkeen kuvaus

Hanke tuottaa tulevaisuuden taitoja tukevia toimintamalleja, joita hyödynnetään uudistuvan lukion kehittämisessä.  Opettajat saavat  työkaluja oppiainerajat ylittäville teemaopinnoille sekä suotuisan ryhmädynamiikan ja osallisuuden parantamiseen opetuksessa ja uusissa oppimisympäristöissä. Oppilaitoksiin suuntautuvilla seurantajaksoilla saavutetaan vertailutietoa pedagogisen asiantuntijuuden kehittymisestä muutoksessa  ja vaihdetaan opetuskäytänteitä. 

Kohderyhmä

Rehtorit ja opettajat eri kouluasteilla, opettajien kouluttajat ja täydennyskouluttaja.

Hankkeen kesto

4.6.2018-3.1.2020

Projektipäällikkö

Pirjo Keränen

Yhteistyökumppanit 

Partnerit: Agrupamento de Escolas n.2 de Beja, (Portugal), Kultur und Sprache/Bundesministerium für Bildung (Itävalta),Colegio San Ignacio de Loyola Torrelodones (Espanja)

Rahoittaja

Erasmus+ KA1

Lisätietoja antaa
Pirjo Keränen
Opettaja
Pirjo.Keranen@omnia.fi