Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa koostetaan tietoa ja kokemuksia 11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä ja selvitetään, miten ammatillisten tutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa. Hanke edistää vientikokeilujen etenemistä ja kokeiluissa mukana olevien koulutuksen järjestäjien yhteistyötä sekä varmistaa, että kokeilussa kehitetyt toimintamallit ja -tavat tukevat kaikkia koulutuksen järjestäjiä koulutusviennin polulla. Hanke on jatkoa vuonna 2017 alkaneelle koordinointihankkeelle.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja sidosryhmät

Hankkeen kesto

1.3.2020-30.6.2021

Projektipäällkkö

Iikka Upanne

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Hankkeen verkkosivut

https://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/

Lisätietoja antaa
Iikka Upanne
Projektipäällikkö
0405633126
Iikka.Upanne@omnia.fi