IV4J - Innovation in VET for Jobs and Employment

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan eri maissa kehitettyjä opetukseen liittyviä innovaatioita ja hyviä käytäntöjä.  Näkökulmina ja teemoina ovat yrittäjyys, työvaltainen oppiminen, ratkaisukeskeinen oppiminen, web 2.0. menetelmät, pelillisyys ja digitaalinen tarinallisuus, ECVET sekä avoimet oppimisympäristöt. Hanketoimijat järjestävät täydennyskoulutusta menetelmien jakamisen tueksi. Tavoitteena on tuoda uusia menetelmiä oppimisen tueksi ja tukea oppimisen prosesseja nykyaikaisin ja kiinnostavin lähestymistavoin: opettajien työn sisältö rikastuu ja monipuolistuu ja oppijoille tarjotaan erilaisia keinoja uusien asioiden omaksumiseen.

Kohderyhmä

Opettajat eri koulutusasteilla, erityisesti ammatillisen koulutuksen sektorilla sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijat

Hankkeen kesto

1.11.2016 – 30.4.2019

Projektipäällikkö

Kati Valtonen

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: FA Magdeburg GmbH
Partnerit: EURO-NET (Italia), GODESK S.R.L.(Italia), SBH Südost GmbH (Saksa), Partas (Irlanti), Universiteit Utrecht (Hollanti)

Rahoittaja

Erasmus+ KA2

Hankkeen verkkosivut

http://iv4j.eu/

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Kehittämispäällikkö
043-8243209
kati.valtonen@omnia.fi