Fostering Adaptability and enhancing Competences Towards a digital industry - FACTORY

Hankkeen kuvaus

FACTORY-hankkeessa kartoitetaan, millaista digiosaamista tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tekniikan aloilla. Kartoitukset perustuvat työelämän haastatteluihin ja siitä esille nouseviin osaamiseen. Hankkeen aikana kuvataan opiskelijoiden tarvittava digiosaaminen ja kehitetään opetusmateriaalia (app, videot) sen hankkimiseen. Hanke tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelua selkokielisillä ja kuvallisilla materiaaleilla.

Kohderyhmä

Ammattioppilaitosten opiskelijat ja opettajat, työelämän edustajat.

Hankkeen kesto

1.9.2018 – 31.8.2021

Projektipäällikkö

Sirje Hassinen

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: GIP-FCIP de l'académie de Caen (Ranska)
Partnerit: Omnia (Suomi), Glasgow Clyde College (Iso-Britannia), PRODEO (Ranska), EXELIA (Kreikka), 36,6 Competence Centre (Puola)

Rahoittaja

Erasmus+ KA2

Lisätietoja antaa
Sirje Hassinen
Asiantuntija
0505943865
Sirje.Hassinen@omnia.fi