DECODE

Develop Competences in Digital Era. Expertise, Best Practices and Teaching in the XXI Century

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kartoitetaan opettajien digiosaamisen vajeita ja koulutustarpeita sekä jo olemassaolevia malleja, joilla osaamista eri partnerimaissa tuetaan ja kehitetään. Samalla selvitetään eri maissa olevat kansalliset linjaukset ja tavoitteet digitalisaatiosta koulutuksessa. Hankkeessa myös luodaan ja pilotoidaan uusia täydennyskoulutusmenetelmiä ja -malleja. Hankkeen aikana kohderyhmänä olevien opettajien digitaidot vahvistuvat ja niiden hyödyntäminen tehostuu erityisesti osallistavia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä kehittämällä, pilotoimalla ja jakamalla.  

Kohderyhmä

Rehtorit ja opettajat eri kouluasteilla, opettajien kouluttajat ja täydennyskouluttajat, kansalliset viranomaiset ja päättäjät

Hankkeen kesto

1.9.2016 - 31.8.2019

Projektipäällikkö

Sirje Hassinen

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Fondazione Link Campus University (Italia)

Partnerit: Universita Degli Studi Roma Tre (Italia), Fundazio per a la Universitat Oberta de Catalunya (Espanja), Institutul de Stiinte ale Educatiei (Romania), Aspire I Limited (UK), Omnia

Rahoittaja

Erasmus+ KA2

Hankkeen verkkosivut

http://decode-net.eu/

Lisätietoja antaa
Sirje Hassinen
Asiantuntija
0505943865
Sirje.Hassinen@omnia.fi