CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tomorrow

Hankkeen kuvaus

Hankkeella vastataan uuden teknologian ajoneuvoalan tuottamiin muutostarpeisiin. Hankkeessa määritellään tulevat oppimisprofiilien haasteet sekä työelämässä toimivien ammattilaisten osaamisprofiilin tarvitsema muutostarve. Hankkeessa luodaan Jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia sekä tki-asiantuntijoiden ja muiden resurssien yhteiskäyttöön pohjautuva Tulevaisuuden autotalon living lab-oppimisympäristö, joilla näihin tarpeisiin vastataan.

Kohderyhmä

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat ajoneuvotekniikan alalla työskentelevät henkilöt tai sille suuntautuvat opiskelijat, joiden työtehtäviin kuuluu tulevaisuuden cleantech-ajoneuvoteknologioiden osaaminen.

Hankkeen kesto

1.3.2020 - 31.8.2021

Projektipäällikkö

Harri Miinin/Metropolia, Pekka Räsänen/Omnia

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Partnerit: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Espoon kaupunki/lukiolinja

Hankkeen verkkosivut

https://www.clemet.fi/

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto ESR Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EU-logo pienennetty.