CARESS

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa selvitetään EU-tasolla kotihoidontyöntekijöiden osaamistarpeet. Kaikissa kolmessa partnerimaassa toteutetaan kotihoidon työntekijöille sähköinen kysely osaamistarpeista. Selvitystyön perusteella kootaan Ecvet-perusteinen digitaalinen koulutuspaketti. Hankkeen hyötynä kotihoidon asiakkkaiden palvelujen laatu ja määrä paranevat.

Kohderyhmä

Eu-maiden kotihoidontyöntekijät ja kouluttajat

Hankkeen kesto

1.11.2015-31.10.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Sirje Hassinen

Yhteistyökumppanit 

Koordinaattori Italia Si4life. Partnerimaat Espanja ja Suomi.

Rahoittaja

Erasmus + SSA

Hankkeen verkkosivut

www. project-caress.eu 

Lisätietoja antaa
Sirje Hassinen
Asiantuntija
0505943865
Sirje.Hassinen@omnia.fi