ASTep towards new European Learning: a digital and personalized approach - ASTEL

Hankkeen kuvaus

ASTEL on viiden EU-maan kehittämishanke, jossa perehdytään ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin kehittämisteemoihin: mitä digitaalisuus mahdollistaa koulutuksessa, millaisia ohjauspalveluja tarvitaan joustavilla yksilöllisillä opintopoluilla ja millaisia monipuolisia oppimisympäristöjä tarjoavat työpaikat. Hankkeen aikana kootaan, levitetään ja kehitetään kolmen keskeisen aiheen hyviä käytäntöjä partnerimaissa.

Kohderyhmä

Ammattioppilaitosten rehtorit ja opettajat, eri kouluasteiden yhteyshenkilöt, työelämän edustajat, kansalliset viranomaiset ja päättäjät.

Hankkeen kesto

1.9.2018 - 28.2.2020

Projektipäällikkö

Sirje Hassinen

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Omnia (Suomi)
Partnerit: INNOVE (Viro), Aula de Comercio – Estodos Tecnicos e Profissionais, Lda (Portugal), Emmaüsinstituut@2 (Belgia), Stichting Chr onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden (Alankomaat)

Rahoittaja

Erasmus+ KA2

Lisätietoja antaa
Sirje Hassinen
Asiantuntija
0505943865
Sirje.Hassinen@omnia.fi