Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmassa kehitetään asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Omnian erityisenä painopistealueena on se, että laadukkaalla henkilökohtaistamisella löydetään paremmin opiskelijat, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän tuki- ja ohjaustoimia opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on tunnistaa erilaiset tarpeet ja tukea erityisesti keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista.

Kohderyhmä

Opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, yritykset ja niiden henkilöstö, TKI-organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen kesto

17.06.2020 - 30.04.2022

Projektivastaava

Katja Österberg

Yhteistyökumppanit 

Alueverkoston koordinointi TSS Työtehoseura, osatoteuttajat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Careeria, Suomen diakoniaopisto, Hyria, Kanneljärven opisto, Rastor-instituutti, Suomen ympäristoopisto SYKLI, AEL-Amiedu, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Vierumäki

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Katja Österberg
Pedagoginen päällikkö
0401264863
Katja.Osterberg@omnia.fi