AIRE – Aidosti reformiin

Hankkeen kuvaus

Metropolialueella yhteistyössä vastataan reformin tavoitteisiin luomalla yhteinen malli ammatillisen koulutuksen asiakasryhmien henkilökohtaistamisprosessista, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Myös opiskelijavalinta toteutuu osaamisperusteisesti ja asiakaslähtöisesti yhden luukun palvelumallilla.

Kohderyhmä

Ammatilliseen koulutukseen hakijat ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat, ohjaus- ja opetushenkilöstö, oppilaitosten johto, työssäoppimispaikat ja työelämä.

Hankkeen kesto

4.11.2016–31.12.2017

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit

Ami-säätiö, Helsingin Diakoniaopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Stadin ammattiopisto, Validia ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia.

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
040-1264987
jaanamari.torniainen@omnia.fi