365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos

Hankkeen kuvaus

365/12-Aina avoin ammatillinen oppilaitos-hankkeen tuloksena on malli, joka mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä: yhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen luojana, yrittäjyys vahvana osana opintoja, fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin menetelmin.

Kohderyhmä

Opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, yritykset ja niiden henkilöstö, TKI-organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat

Hankkeen kesto

1.12.2017-31.12.2020

Projektivastaava

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi Turun kaupunki, osatoteuttajat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto sekä Tampereen kaupunki.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen verkkosivut

http://www.koulutustakuu.fi/365-12

Vipuvoimaa EU:lta logo.

EU-logo.

logo.

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi