Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen kohdistuu oppilaitosten henkilöstöön, opiskelijoihin sekä työelämään. Tavoitteena on tuottaa tulevaisuuden haasteisiin vastaavia toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka edistävät työsuorituksia sekä työssä jaksamista.