Virtaa vertaisilta - LARK-kasi

Hankkeen kuvaus

Hankkeelle on asetettu neljä päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueiden päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti. Toisena tavoitteena on työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen. Kolmanneksi edistetään palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakamista ja hyödyntämistä sekä palautetiedon pohjalta tapahtuvaa kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen verkostotyöskentelyn, vertaisarvioinnin ja vertaisoppimisen menetelmiä hyödyntämällä.

18 koulutuksen järjestäjän verkoston muodostamien projekti- ja kehittämisryhmien työskentelyn avulla edistetään toiminnan laadun kehittymistä valtakunnallisesti.

Kohderyhmä

Johdon edustajat, opettajat ja kehittämistyöstä vastaavat asiantuntijat

Hankkeen kesto

14.12.2018-31.12.2019

Projektipäällikkö

Kirsti Nopanen, kirsti.nopanen@omnia.fi
Kati Vetsch, kati.vetsch@omnia.fi

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Verkostokumppanit: AVA, BCH, Edupoli, Hyria, Kanneljärven opisto, Luksia, Mercuria, Perho, Point, Prakticum, Salpaus, Spesia, Stadi, Sykli, TTS, Varia ja Omnia

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Kirsti Nopanen
Laatupäällikkö
0505250947
Kirsti.Nopanen@omnia.fi
Kati Vetsch
Pedagoginen päällikkö
0503034837
Kati.Vetsch@omnia.fi