Strategiarahoitus: Ohjauksen kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan ohjaukseen joustava ja asiakaslähtöinen toimintamalli, jolla parannetaan opiskelijoiden opintopolkujen sujuvaa aloittamista ja yksilöllistä sisältöä. Hankkeessa vahvistetaan ohjaushenkilöstön osaamista ja yhteistyötä ja kokeillaan ohjaukseen liittyviä digitaalisia mahdollisuuksia. Kaiken tarkoituksena on lisätä koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Kohderyhmä

Opettajat toisella asteella (ammattikoulutus), opiskelijat toisella asteella (ammattikoulutus), oppilaitoksen ohjaushenkilöstö ja muu henkilöstö

Hankkeen kesto

1.10.2018 - 31.12.2019

Projektipäällikkö

Elise Nyyssönen

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa
Elise Nyyssönen
Pedagoginen päällikkö
0401267248
Elise.Nyyssonen@omnia.fi